Sisekord

HAPPY FLY BATUUDIKESKUSE ÜLDISED SISEKORRAREEGLID KÜLASTAJATELE

 • Eeldame, et Happy Fly batuudikeskuse külastaja on tutvunud ja nõustunud Happy Fly batuudikeskusesse sisenedes ning enne atraktsioonide kasutama hakkamist keskuse üldiste sisekorrareeglitega.
 • Palume kõikidel Happy Fly batuudikeskuse külastajatel suhtuda teistesse külastajatesse, sealhulgas oma mängukaaslastesse, viisakalt ja käituda vastavalt üldisele heale tavale ning headele kommetele.
 • Happy Fly batuudikeskus ei osuta lapsehoiu teenust.
 • Happy Fly batuudikeskus ei vastuta külastajate võimalike õnnetusjuhtumite eest, kui need on juhtunud külastajate poolt reeglite eiramise tõttu.
 • Külastaja, kes on haige, ei tohi Happy Fly batuudikeskuse territooriumile siseneda.
 • Palume Happy Fly batuudikeskuse külastajatel jätta üleriided ja jalanõud garderoobi. Happy Fly batuudikeskuses on välisjalanõudes viibimine keelatud. Palume kaasa võtta sisejalanõud, mis on kummitallaga võimlemissussid või sileda talla või õrna mustriga tennised-tossud. Samuti ei ole lubatud batuudikeskuses viibida paljajalu ega ilma üleriieteta.
 • Suitsetamine, alkohoolsete jookide ning mis tahes muude mõnuainete tarvitamine on Happy Fly batuudikeskuse ruumides keelatud. Samuti ei ole Happy Fly batuudikeskusesse lubatud siseneda alkoholi- ega narkojoobes. Happy Fly batuudikeskuse töötajal on õigus eelkirjeldatud keelatud tegevuse avastamisel paluda külastajal viivitamatult Happy Fly batuudikeskuse territooriumilt lahkuda.
 • Happy Fly batuudikeskuse külastaja peab Happy Fly batuudikeskuse töötajat koheselt teavitama sellest kui on juhtunud õnnetus, külastaja on vigastusi saanud või ilmnenud on mis tahes muud ohtlikku, näiteks keskuse reeglite rikkumist, uputust, tulekahju vms.
 • Palume viia kõik leitud esemed Happy Fly batuudikeskuse töötaja kätte. Kaotatud esemeid hoiame Happy Fly batuudikeskuses ühe kalendrikuu.
 • Palume asetada Happy Fly Batuudikeskuses prügi selleks ettenähtud prügikasti.
 • Happy Fly ruumidesse on keelatud kaasa võtta koduloomi.
 • Palume kasutada Happy Fly Batuudikeskuse mänge ja muid vahendeid hoolikalt ning heaperemehelikult. Happy-Fly vara kahjustamisel või hävitamisel on batuudikeskusel õigus nõuda kahju täies ulatuses hüvitamist.
 • Palume Happy Fly batuudikeskuse külastajal hoolikalt jälgida oma isiklikke asju (kott, mobiiltelefon, võtmed jne). Happy Fly Batuudikeskus ei vastuta külastaja isiklike asjade, sealhulgas väärisesemete kaotsimineku, varguse või kahjustumisega kaasnevate kahjude eest. Happy-Fly Batuudikeskus ei vastuta garderoobi jäetud külastajate asjade eest.
 • Happy Fly Batuudikeskuses on lubatud pildistada. Lapsevanem või muu lapsega kaasas olev lapse eest vastutav isik annab Happy Fly Batuudikeskusesse sisenedes nõusoleku enda ja lapse pildistamiseks Happy Fly Batuudikeskuse ja teiste batuudikeskuse külastajate poolt ning fotode kättesaadavaks tegemiseks Happy Fly Batuudikeskuse koduleheküljel.
 • Oma söögi ja joogi kaasavõtmine meie tunnikülastajatele toimub kokkuleppel Happy-Fly Batuudikeskuse töötajaga! Ei kehti sünnipäevadele!
 • Ettemaks 35 eurot tuleb tasuda 2 päeva jooksul peale toa broneerimist. Juhul kui soovitakse broneering tühistada, siis ettemaksu ei tagastata. Broneeringu aeg on võimalik ümber muuta uueks ajaks mis on saadaval.
 • Sünnipäevatuba peale kasutamist peab korda jääma. Kui on tekitatud kahjud, tuleb need hüvitada.