Batuudimaastik

  • Batuudikeskuse päevapilet sisaldab kogu batuudikeskuse kasutusõigust. 
  • Iga külastaja või lapsega koos olev saatja vastutab ise selle eest, et batuudikeskuse poolt pakutavad tegevused on neile sobilikud ja vastavad tema füüsilistele võimetele ja tervislikule seisundile.
  • 5-aastased ja nooremad lapsed peavad batuudil viibima üksnes koos vanema või last batuudikeskuses saatva isikuga. Happy Fly batuudikeskus ei kontrolli, kas last batuudikeskuses saatev isik on selleks lapsevanema poolt volitatud.
  • Hüppama minnes on soovitav mitte jätta isiklikke asju (telefonid, võtmed jne.) taskusse või riiete külge rippuma. Taolised esemed võivad kahjustada külastajat ennast või kaasmängijaid. Soovitav on mitte minna batuudile prillide, ehete (sõrmused, kõrvarõngad, ketid, käekellad jms.), söögi ega joogiga.
  • Palume mitte tirida ja rippuda kollaste pehmenduste küljes ega hüpata tahtlikult batuudi kollastele pehmendustele, hüpata võrkudesse või neid venitada.
  • Saltode ja muude trikkide tegemine lasub külastajate või nende saatjate isiklikul vastutusel.